Плаж със Син Флаг за 2007 , 2008 , 2009

Плажове Стопанисвани и менаджирани

от Венид Бийч ООД


Публичен Морски Плаж Изток Свети Влас
Публичен Морски Плаж Нов Свети Влас
Публичен Морски Плаж Централен Свети Влас

Beaches under the management of

Venid Beach Ltd.


Public See Beach Iztok Sveti Vlas
Public See Beach Nov Sveti Vlas
Public See Beach Centralen Sveti Vlas