*** Венид Бийч ООД - Venid Beach Ltd. ***
Дейност - извършвана с Любов
Service - Made with Love

   

 

 

ПЛАЖ

Свети Влас

"Изток"

 

Beach

Sveti Vlas

"IZTOK (East)"

Плажен Бар - Златна Ябълка
Намира се директно на плаж Изток пред комплексите Garden of Eden и Комплекс Етъра на Диневи Груп
Предлага - цялата гама от напитки, коктейли, сладолед,сандвичи и пици

 

Beach Bar - Golden Aple
Based on the beach in fron of complex Garden of Eden and complex Etara of Dinevi Groop
Hot, Cold Drinks, Coktails, Pizza, Ice Cream and Sandwiches till pizza


ПЛАЖ

Свети Влас

"НОВ"

 

Beach

Sveti Vlas

"NOV (New)

 

Плажен Ресторант - Бистро
Марина Бийч

Намира се директно на плаж Нов , източно от пристанището - Марина Диневи, пред комплексите Арена и Манастира на Диневи Груп
Предлага - цялата гама от напитки, коктейли, сладолед,сандвичи, пици, спагети,Българска, Европейска, Азиатска и Световна кухня

 

Beach Restaurant - Bistro
Marina Beach
Based on the beach east side of Marina Dinevi in fron of complex Arena and Manastira of Dinevi Groop
Hot, Cold Drinks, Coctails, Pizza, Ice Cream , Bulgarians, European, Assian and World Kitchens


 

ПЛАЖ

Свети Влас

"НОВ"

 

Beach

Sveti Vlas

"NOV (New)

 

Плажен Коктейл Бар - Ла Плайа
Намира се директно на плаж Нов , източно от пристанището - граничи с Марина Диневи, пред комплекс Арена на Диневи Груп
Предлага - цялата гама от напитки, коктейли, сладолед,сандвичи

 

Beach Coktails Bar - La Plaja
Based on the beach east side of Marina Dinevi in fron of complex Arena of Dinevi Groop
Hot, Cold Drinks, Coctails, Pizza, Ice Cream , Sandwiches


 

ПЛАЖ

Свети Влас

"НОВ"

 

Beach

Sveti Vlas

"NOV (New)

 

Плажен Коктейл Бар - Бърза Храна
Cool & Hot
Намира се директно на плаж Нов , западно от пристанището - граничи с Марина Диневи, пред комплекс ТОП ВЛАС на Диневи Груп
Предлага - цялата гама от напитки, коктейли, сладолед,сандвичи пици и есичко типично за заведенията тип Бърза Храна

 

Beach Coktails Bar- Fast Food - Cool & Hot
Based on the beach west side of Marina Dinevi in fron of complex TOP VLAS of Dinevi Groop, next to the port entrance
Hot, Cold Drinks, Coktails, Pizza, Ice Cream , Sandwiches - Luxury Fast Food Bar


 

ПЛАЖ

Свети Влас

"НОВ"

 

Beach

Sveti Vlas

"NOV (New)

 

Плажен клуб ресторант - Бистрo - Куция Рак
Намира се директно на плаж Нов , западно от пристанището - пред комплекс Бадемите на Диневи Груп. Предлага - цялата гама от напитки, коктейли, сладолед,сандвичи, Традиционна Българска и Европейска кухня с голяма гама от рибни специалитети от Черно Море

 

Beach Club - Restaurant - Bistro - Kucia Rak
Based on the beach west side of Marina Dinevi in fron of complex Bademite of Dinevi Groop
Hot, Cold Drinks, Coctails, Pizza, Ice Cream , Sandwiches, Traditional Bulgarians ans European kitschen + fish specialitets of The Black Sea
 

ПЛАЖ

Свети Влас

"НОВ"

 

Beach

Sveti Vlas

"NOV (New)

 

Плажен Бар - Гларус
Намира се директно на плаж Нов , западно от пристанището, пред комплекс Сън Палас на Диневи Груп. Предлага - цялата гама от напитки, коктейли, сладолед,сандвичи, пици и скара

 

Beach Bar - Glarus
Based on the beach west side of Marina Dinevi in fron of complex Sun Palace of Dinevi Groop
Hot, Cold Drinks, Coctails, Pizza, Ice Cream , Sandwiches, Grill


 

ПЛАЖ

Свети Влас

Централен

 

Beach

Sveti Vlas

Centralen (central)

 

Плажен Коктейл Бар - Бърза Храна
Cool & Hot
Намира се директно на плаж Централен , западно от пристанището
Предлага - цялата гама от напитки, коктейли, сладолед,сандвичи пици и есичко типично за заведенията тип Бърза Храна

 

Beach Coktails Bar- Fast Food - Cool & Hot
Based on the beach west side of Marina Dinevi
Hot, Cold Drinks, Coktails, Pizza, Ice Cream , Sandwiches - Luxury Fast Food Bar


 

ПЛАЖ

Свети Влас

Централен

 

Beach

Sveti Vlas

Centralen (central)

 

 

Плажен Бар, Ресторант, Таверна Филипополис
Намира се директно на плаж Централен, западно от пристанището, пред комплекс Мистрал 2. Предлага - цялата гама от напитки, коктейли, сладолед,сандвичи, пици и скара - Традиционна Българска и Балканска кухня.
Оркестър - Музика на живо, Вариететна програма + Нестинарски танци

 

Beach Bar, Restaurant, Tavern - Filipopolis
Based on the beach west side of Marina Dinevi in fron of complex Mistral 2,
Hot, Cold Drinks, Coctails, Pizza, Ice Cream , Sandwiches, Grill, Traditoinal Bulgarians and Balkan kitschen , Live Music and small Variete show + Buklgarians Dans of Fire


 

ПЛАЖ

Свети Влас

Централен

 

Beach

Sveti Vlas

Centralen (central)

 

 

Плажен Бар - Левски
Намира се директно на плаж Централен, западно от пристанището, пред комплекс Мистрал 2. Предлага - цялата гама от напитки, коктейли, сладолед,сандвичи, пици и скара

 

Beach Bar - Levski
Based on the beach west side of Marina Dinevi in fron of complex Mistral 2
Hot, Cold Drinks, Coctails, Pizza, Ice Cream , Sandwiches, Grill


 

ПЛАЖ

Свети Влас

Централен

 

Beach

Sveti Vlas

Centralen (central)

 

Плажен Бар - Синева
Намира се директно на плаж Централен, западно от пристанището, пред комплекс Синева.. Предлага - цялата гама от напитки, , сладолед,сандвичи, пици и скара

 

Beach Bar - Sineva
Based on the beach west side of Marina Dinevi in fron of complex Sineva
Hot, Cold Drinks, Coctails, Pizza, Ice Cream , Sandwiches, Grill